Certificeringsexamen
Microsoft Word

Beschikbare talen : Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans, Duits
Versie(s) : 2010, 2013, 2016, 2019, 365

Zoekt u een sollicitatietest voor ? Ga naar de website van Isograd Testing Services.

Tosa-beoordelingen en certificeringsexamens

Assessments hoeven niet te worden uitgevoerd als ze op afstand worden afgenomen, terwijl certificeringsexamens persoonlijk of via onze oplossing voor toezicht op afstand moeten worden afgelegd.

Beoordelingstoets Certificeringsexamen
Aantal vragen NA NA
Duur 0Minuten 0Minuten
Examenprotocol Online afgenomen. Online afgenomen onder toezicht op afstand, persoonlijk of via ons systeem voor toezicht op afstand.
Resultaten Vaardigheidsniveau op een schaal van 1 tot 5. Gedetailleerde vaardigheidsrapporten. Score op een schaal van 1 tot 1000. Diploma binnen 5 werkdagen bezorgd.

Omgeving / Methoden

Vragen in dit domein betreffen de meest gebruikelijke tabbladen en hun belangrijkste functies: Bestand, Start, Invoegen en Pagina-Instelling. Ze dekken ook de verschillende weergavemodi in Word.

 • De basisfuncties van de software gebruiken
 • De software-omgeving kennen en aanpassen
 • De weergavemodus kennen en aanpassen

Opmaak en pagina-indeling

Vragen in dit domein dekken basis tot geavanceerde opmaak van een tekst of een paragraaf en het toevoegen van een thema aan een document. Dit domein omvat ook tabbladen, inspringingen, randen en marges en pagina- en sectie-einden.

 • Tabellen beheren
 • Opmaakopties toepassen op teksten
 • Stijlen in documenten creëren, hanteren en aanpassen
 • Indelingstools gebruiken
 • Gebruik de verschillende lay-outmogelijkheden

Bewerkingstools

Dit domein betreft opsommingstekens en nummering, een zoekactie uitvoeren, gebruik van de spellingscontrole. Ook vaardigheden met de revisietools, kop- en voettekst, voetnota’s en mailtools worden beoordeeld.

 • Hulptools ingang gebruiken
 • Selectie en verplaatsing in een document
 • Automatiseringstools in documenten gebruiken en hanteren
 • Referenties in documenten invoegen en aanpassen

Grafische objecten en tabellen

Dit domein dekt vaardigheden met objecten in Word-documenten: tabellen, grafieken, OLE-objecten, clipart-afbeeldingen en foto’s. Kandidaten vinden ook vragen over de functies van het bewerken en verplaatsen van objecten.

 • De tekens van beelden of tekeningen invoegen en wijzigen
 • Bewerkingstools gebruiken en opmaak toepassen op tabellen
 • Tools voor grafische objecten gebruiken