Certificeringsexamen
DigComp

Beschikbare talen : Frans, Engels, Nederlands, Spaans, Duits

Zoekt u een sollicitatietest voor ? Ga naar de website van Isograd Testing Services.

Tosa-beoordelingen en certificeringsexamens

Assessments hoeven niet te worden uitgevoerd als ze op afstand worden afgenomen, terwijl certificeringsexamens persoonlijk of via onze oplossing voor toezicht op afstand moeten worden afgelegd.

Beoordelingstoets Certificeringsexamen
Aantal vragen 25 35
Duur 40Minuten 60Minuten
Examenprotocol Online afgenomen. Online afgenomen onder toezicht op afstand, persoonlijk of via ons systeem voor toezicht op afstand.
Resultaten Vaardigheidsniveau op een schaal van 1 tot 5. Gedetailleerde vaardigheidsrapporten. Score op een schaal van 1 tot 1000. Diploma binnen 5 werkdagen bezorgd.

Domeinen

Informatie en gegevens

De vragen in dit domein hebben betrekking op de essentiële concepten met betrekking tot zoekstrategieën, het bijwerken van informatie en inhoud in de digitale omgeving en het identificeren van verschillende soorten websites. Ze dekken ook de analyse en beoordeling van de betrouwbaarheid van gegevensbronnen en de organisatie en behandeling van digitale inhoud in een gestructureerde omgeving (bestanden downloaden, afbeeldingen en formulieren gebruiken, enz.).

Communicatie en samenwerking

Het domein betreft de vakkundigheid inzake het gebruik van digitale hulpmiddelen en technologieën in samenwerkingsprocessen (sociale netwerken, online conferentie, online discussie, enz.), evenals het creëren van geschikte gegevens en bronnen in een samenwerkingsverband. De vragen hebben ook betrekking op raadplegen, de capaciteit om gebruik te maken van publieke en private digitale diensten en het beheer van een digitale identiteit.

Digitale content maken

Kandidaten worden getest op hun vermogen om inzicht te krijgen in de handhaving van auteursrechten en in juridische aspecten van verschillende soorten licenties. Daarnaast worden ze beoordeeld op het maken en bewerken van digitale inhoud in verschillende formats (sociale netwerken, berichtenuitwisseling, enz.), evenals hun vermogen om informatie aan te passen, te verbeteren en te integreren in een bestaande entiteit van kennis door het gebruik van verschillende operationele systemen, een RSS-feed, enz.

Beveiliging

Dit domein betreft vaardigheden zoals het beschermen van apparaten en digitale inhoud met gebruikmaking van anti-malware-toepassingen. Kandidaten worden getest op hun vermogen om de risico's te beperken en beveiligingsmaatregelen te nemen om hun persoonlijke gegevens in verschillende contexten te beschermen (sociale netwerken, e-mail, enz.), alsook op hun kennis over de milieueffecten van digitale technologieën.

Problemen oplossen

Dit domein dekt vragen over het identificeren en oplossen van technische problemen bij het gebruik van apparaten in digitale omgevingen. Het omvat ook vragen over technologische monitoring-tools om digitale vaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen, en over de levenslange ontwikkeling van digitale vaardigheden.